સર્વાંગી જીવન દર્શન વિજ્ઞાન પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ

Certificate Course in Holistic Science of Life & Living (CCIHSLL)

View Details : Download PDF


હોલિસ્ટિક સાયન્સ રિસર્ચ સેન્ટર (VVCRF), કામરેજ, સુરતના ઉપક્રમે આયોજીત

દ્વિ-દિવસીય રાષ્ટ્રીય પરિસંવાદ તા. ૧૮મી અને ૧૯મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦

‘સર્વાંગી જીવન વિકાસ અને અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિ’

View Session Wise : Videos / Photo Gallery


 Indian Philosophical Congress | Asian Philosophy Conference

View : Photo Gallery | Videos

 

Holistic Science Research Center

Maha Videh Teerth Dham Complex,
Kamrej, Surat 394 185

  • Contact: +91 2621 250750

Title song:  Ye Vishwa me Sukh aur Shanti ho
(ये विश्व में सुख और शान्ति हो)
Lyric, Music:  Kaviraj Navaneet Sanghavi
कविराज नवनीत संघवी
Singer:  Kaviraj Navneet Sanghavi & Chorus
कविराज नवनीत संघवी व साथी

Connect with Us

We're on various Social Networks. Follow us & for latest updates.
You are here: Home